ریاست جمهوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ریاست جمهوری
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت


وزارات ارتباطات و فن اوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون کار و امور اجتماعی

وزارت کشور

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

وزارت نفت

وزارت نیرو

مشاهده بخشنامه ها راهنما تضامین ۱۴۰۱ استعلام بیمه پرسش و پاسخ
شماره: 200/90/7324 تاريخ: 90/3/31

بخشنامه به وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي، نهادهاي انقلابي و تامين کنندگان خدمات بخش عمومي و غيردولتي
موضوع: تفاهم نامه بيمه تضامين دفاتر پيشخوان دولت با سلام
احتراماً با توجه به نامگذاري سال 1390 از سوي مقام معظم رهبري (دام ظله) به نام سال جهاد اقتصادی و ضرورت رفع موانع كسب و كار بخش غيردولتي و نظر به تعدد عناوين خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان خدمات دولت، تفاهم نامه بيمه جامع مسووليت دارندگان پروانه دفتر پيشخوان دولت فيمابين شركت بيمه گر و اين معاونت به منظور پوشش خسارات و تضمين كيفيت ارائه خدمات به مردم و شرکتها و دستگاههاي طرف قرارداد دفاتر، منعقد گرديده و نمايندگان وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، صنايع و معادن، نيرو و نفت در جلسه مورخ 89/11/26 با اجراي طرح بيمه تضامين موافقت نموده اند. لذا خواهشمند است مقرر فرماييد در اجراي آيين نامه دفاتر پيشخوان دولت به شماره 42401/61116 مورخ 89/3/18 مصوب هيات وزيران از تاريخ 1390/4/1 بيمه نامه جامع تضامين دفاتر پيشخوان دولت براساس دستورالعمل زير، جايگزين ساير تضامين ماخوذه تامين كنندگان خدمات از دفاتر گردد. براين اساس:

  1. دفاتر شهري و روستائي سراسر كشور موظفند ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين بخشنامه، با مراجعه به پايگاه اينترنتي bimegar.ir اقدام به تهيه بيمه نامه تضامين نمايند.
  2. تامين كنندگان خدمات حداكثر از تاريخ 90/7/1 از فعاليت دفاتر فاقد بيمه نامه ممانعت به عمل آورده و در صورت عدم توجه مسوول دفتر به اخطار تامين كنندگان خدمات ظرف مدت يكماه، ضمن تعليق قرارداد، مراتب را جهت تصميم گيري به كارگروه استاني منعكس مي نمايند.
  3. تامين كنندگان خدمات (دولتي، عمومي، غيردولتي)، ساير تضامين اخذ شده از دفاتر داراي بيمه نامه تضامين را ظرف مدت سه ماه پس از برقراري پوشش بيمه اي در صورت عدم موجبات ضبط يا وصول آنها، وفق مقررات آزاد سازي مي‌نمايند.
  4. دارندگان پروانه، سالانه موظف به تمديد بيمه نامه تضامين قبل از اتمام اعتبار آن مي‌باشند و در صورت مشاهده تخلف، وفق مقررات نسبت به قطع خدمات دفتر تا برقراري بيمه نامه اقدام خواهد شد.
  5. بيمه نامه تضامين دفاتر پيشخوان دولت از طريق پايگاه اينترنتي فوق، به صورت برخط (online) و الكترونيكي قابل استعلام مي‌باشد.
  6. چگونگي اعلام خسارت، ارزيابي و وصول خسارات ناشي از عملکرد دفاتر بيمه شده براساس دستورالعملهاي فني شرکت بيمه خواهد بود که از طريق پايگاه فوق الاشاره منتشر خواهد شد.
  7. به سوالات و ابهامات دستگاههاي اجرائي و دفاتر از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق به صورت الکترونيکي پاسخگوئي خواهد شد.

كارگروههاي استاني مستقر در استانداريها، روساي دستگاههاي اجرائي، شرکتهاي تامين كنند خدمات و دارندگان پروانه، مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند و با متخلفين طبق مقررات رفتار مي شود.

لطف الله فروزنده دهکردي
معاون رئيس جمهور و رئيس کارگروه راهبري دفاتر پيشخوان دولت

جهت اعلام مشکلات با شماره زیر در نرم افزار whatsapp یا telegram پیام ارسال فرمایید: ۰۹۱۹۴۷۵۵۱۹۲

نمابر مستقيم مجری بيمه دفاتر پيشخوان: 021 - 89786965